یا مرا با خود ببر آنجا که هستی

                                                                                              یا بیا...

                                                                                                              (بیدل دهلوی)

اینهمه برای توست:

                                 دعای روزانه ام

                                 سودای بی سامان شب های بی خوابی ام

                                 عشقی که در نگاهم لو می رود

                                                     و تمامی شعرهایم –چون فوج پرندگان سفید-

تو در خون منی

                            آن گونه که هرگز هیچ مردی نبوده

                            هرگز کسی چنین عشق دردآلودی برایم به ارمغان نیاورده

                                                             نه حتی او که صلیب من شده بود

                                                             نه حتی او که عاشقم شد

                                                                                                       و بعد فراموشم کرد.

                                                                                                                      "آنا آخماتووا"

/ 0 نظر / 45 بازدید